top of page

Léky, drogy, terapie a wellness (The Goop lab with Gwyneth Palthrow)

Aktualizováno: 30. 4. 2023Po shlédnutí prvního dílu série The Goop lab with Gwyneth Palthrow na Netflixu mi bylo jasné, že sem o tom musím napsat. Díl mi přišel natolik zavádějící, že jsem to prostě nemohla nechat bez komentáře. Díl se věnoval psychedelické psychoterapii a jejímu použití v klinickém prostředí pro rezistentní případy posttraumatické stresové poruchy, úzkosti, traumatu, deprese doprovázející léčbu rakoviny aj.

Takže pokud Vás zajímá názor diplomované Wellness specialistky na The Good lab, čtěte dále.


Je třeba podotknout, že Goop doku-seriál se zabývá okrajovými metodami, které jsou podpořeny malým množstvím vědeckých studií, jsou na hraně vědeckého zkoumání nebo jsou přímo alternativní. Rozhodně osobně nedoporučuji zmiňované metody upřednostnit nad tradiční medicínou a dostupnými vědeckými poznatky. V případě prvního dílu nad psychologií a psychiatrií.Pokud budete chtít něco podobného vyzkoušet informujte o svém rozhodnutí svého lékaře a dbejte prosím jeho doporučení více než doporučení Gwyneth Palthrow. Gwyneth je sice známá a atraktivní herečka, ale není odborníkem na duševní zdraví, lékařem nebo nestranným vědcem. Na prodeji mnoha „wellness“ produktů její firma dost vydělává. Je sice možné, že Gwyneth tomu co říká sama věří, ale to ještě neznamená, že to co propaguje má účinky o kterých mluví! Na to ještě chybí pořádný výzkum. Proto bych Vás všechny chtěla povzbudit k opatrnosti – nenechte se ošálit leskem slávy a příjemné osobnosti Gwyneth a dejte přednost zdravému rozumu a dostupným vědeckým poznatkům.

Jaký vidím rozdíl mezi léky a drogami obecně?

Léky jsou klinicky testované, dají se zakoupit jen na předpis a jejich užití se v rámci bezpečnosti konzultuje s lékaři (psychiatr, neurolog, kardiolog a další.).


Oproti tomu volně prodejné drogy (marihuana, pervitin, kokain a další + nepřímo sem spadají i volně prodejné potravinové doplňky – vitamíny, minerály, detoxikační pilulky a čaje apod.) často nejsou kvalitně srovnatelné s léky – viz přítomné množství a kvalita látky), jejich užití není konzultované ani hlídané lékaři a ani přítomnost slibovaných účinků nikdo před uvedením na trh neověřuje. Což (mimo jiné) vede k nešťastnému (fyzickému a duševnímu) životu závislých, předávkování i smrti.Drogy jsou dobrovolně voleny jako východisko z několika důvodů. S těmito důvody jsem se osobně ve svém okolí setkala: rekreační užívání v rámci snahy přizpůsobení se pochybné partě vs. snaha o únik z traumatizující přítomnosti nebo minulosti.


V druhém případě však už bohužel užívání drog bylo první volbou a bohužel tak nahradilo vhodné copingové strategie jako je například cvičení, malba a kresba a psychologii-psychoterapii (individuální, skupinovou, hipoterapii, arteterapie aj.) a psychiatrii. Více o zvládání patologického stresu a deprese medical-wellness přístupy najdete na konci článku.

Léky, drogy, terapie a wellness (The Goop lab with Gwyneth Palthrow)


V prvním dílu Goop lab se mluví o klinicky hlídaném použití psychedelik v rámci psychoterapie pro rezistentní případy posttraumatické stresové poruchy, úzkosti, traumatu, deprese doprovázející léčbu rakoviny aj. Rezistentní případ znamená, že žádné dříve vyzkoušené druhy klinických terapií nezabraly v rámci zmírnění nebo odstranění obtíží daného člověka. V tomto díle se mluví i o populárních cestách do zemí, kde jsou tyto drogy volně dostupné a o nebezpečí, které to může přinášet konzumentům, kteří to celé absolvují sami s nemají tak kontrolu nad kvalitou látky, kterou konzumují a nemají možnost daný zážitek rozebrat s odborníkem. Obzvlášť rizikové je to pro konzumenty, kteří mají historii traumatu a duševních onemocnění.


Už kvůli své rodinné historii absolutně nesnáším užívání drog (návykových látek) a nadužívání léků. Obzvlášť v případech, kdy jsou prokazatelně účinné nelékové (wellness) možnosti zvládání určitých stavu.. Myslím si, že kdybych byla na konci svých sil a nic z běžně dostupné léčby (psychiatrické a psychologické přístupy od různých odborníků) ani v kombinaci s wellness přístupy by mi nedokázalo pomoci (v časovém rozmezí roků), tak bych asi sáhla po něčem lehce alternativním, jako je právě tento druh terapie… Pouze však v klinickém prostředí pod dohledem psychiatra a psychologa – psychoterapeuta. A při úplném a naprostém vyčerpání lépe zdokumentovaných o ověřenějších postupů.


Jestli se něco takového časem vyvine a rozšíří je otázka. Mezi běžné přístupy řadím spolupráci s psychiatrem, psychologem, který je zároveň psychoterapeut – individuální / skupinovou terapii, hipoterapie, arteterapie aj., cvičení, zdravou stravu, zdravý životní styl aj.)


Jako Wellness specialistka trpím tím, že je v naší zemi tolik rozšířené užívání drog a doufám, že se časem dostaneme do doby, kdy v rámci prevence a zvládání mírných příznaků patologického stresu budou primárně předepisovány wellness programy místo léků. Kdy běžní lidé budou více říkat, že půjdou běhat / na masáž / sauny / na procházku / na psychologii / na psychoterapii – než, že si jsou zakouřit / zahulit apod. Také snad budou vznikat wellness centra, která nebudou zaměřená jen na vnějšek člověka jako je péče o nehty, vlasy a pokožku, ale budou navíc poskytovat vzdělání v rámci prevence a zvládání mírných forem stresových a dalších souvisejících poruch formou wellness přístupů.

A snad i takové medical-wellness centrum bude poskytovat i komplexní medical-wellness přístup pro duševní onemocnění typu PTSD, deprese, BAP a bude tak nejen přispívat k šíření potřebných znalostí o projevech nemocí, ale i komplexní medical-wellness přístup v rámci jejich zvládání.

Po shlédnutí The Goop labu může mít divák pocit, že uvedené metody jsou dostatečně prověřené a důvěryhodné. Ale není to tak. Pěkná forma pořadu a usmívající se Gwyneth nejsou dostatečnou zárukou a nikomu bych uvedené metody nedoporučila bez souhlasu nezaujatého psychiatra. A už vůbec ne jako první volbu řešení uvedených potíží. Jako první volbu pro pražáky při řešení posttraumatické stresové poruchy, úzkosti, traumatu, deprese apod. bych doporučila spolupráci s následujícími institucemi: NUDZ – Národní ústav duševního zdraví, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Centra duševního zdraví, Eset a Ambicare.

Kontakty najdete pod článkem.

Více o mé představě podobného medical-wellness centra a o pozitivních copingových strategií v rámci zvládání patologického stresu a deprese najdete v mé Absolventské práci v rubrice E-kniha.


Upozornění: Stránky Empatické doteky, Zdraví posláním, dříve Gastroradar a související online prezentace mají informačně-vzdělávací charakter a nenahrazují osobní spolupráci s lékaři, fyzioterapeuty, kvalifikovanými trenéry a instruktory, wellness specialisty a dalšími odborníky. Slouží primárně k předávání inspirace, motivace a osobních zkušeností autorů, než k předkládání univerzálních návodů vhodných k následování čtenáři. Stavíme se za individuální přístup, který ze samotné podstaty jednosměrná online prezentace nemůže poskytnout.

2 zobrazení0 komentářů
bottom of page