top of page

Zajímavosti z Konference Pohyb na předpis – Česko se hýbe 2019Konference Pohyb na předpis se konala v Pohybovém centru Pavla Koláře, celou akci v rámci Evropského týdne sportu pořádala iniciativa Česko se hýbe ve spolupráci s Českým olympijským výborem.Právě z toho bych s Vámi chtěla sdílet zajímavé informace. Konference vybízela k zamyšlení nad současným zdravotním stavem dětí a dospělých a možnostmi každého z nás s tím něco udělat. V dnešním článku s Vámi budu sdílet své poznámky.


Zajímavosti z Konference Pohyb na předpis – Česko se hýbe 2019:

Přednáška: Fatální důsledky pohybové nedostatečnosti pro společnost – Prof.Ing.Václav Bunc,Csc.


– Morfologické předpoklady k pohybu jsou až do 60 let téměř neměnné – takže začít sportovat můžete bez opravdu kdykoli. Samozřejmě, můžou se mezi námi vyskytovat určité rozdíly, ale pohybová aktivita / sport se vždy dá přizpůsobit Vašemu zdravotnímu stavu. Tedy zdravotní stav není překážkou k pohybu. Nad 60let věku je potřeba upravit pohybovou jednotku.


– Věková rozmezí dětí 1-3 roky a 6-7let jsou nejdůležitější etapy vývoje k vytvoření zdravých pohybových návyků a kladnému vztahu k pohybu. Jde to i v následujících letech, jen to bude těžší. Organizované pohybové aktivity jakou je například fotbal, gymnastika aj. mají až druhořadý význam, jde hlavně o běžnou pohybovou aktivitu – chůze do obchodu, venčení psa, chůze do školy a ze školy, chůze na kroužek, procházka, hraní si vevnitř / venku atd. Naše vyspělá společnost mnoho z těchto běžných aktivit nahradila nebo se snaží nahradit přístroji, které nás nebo naše děti mají zabavit – vsedě a bez pohybu. Přitom právě tyto běžné pohybové aktivity jsou tím „svatým grálem“ stojícím mezi naší normální tělesnou skladbou (s normálním množstvím tuku v těle) a nadváhou až obezitou, vysokým krevním tlakem, cukrovkou aj.


– Ve „výchově ke zdraví“ se významně uplatňují vzory, které děti vidí doma. Pokud uvidí pohybově aktivní rodiče a další blízké osoby budou více motivovaní k začlenění a udržení pohybových aktivit do svých budoucích životů, než děti, které tyto vzory neměli.


– V dětském sportu je velice důležité vnímat hranici frustrace dětí – nepřetěžovat je velkým fyzickým zatížením a naučit je možnostem regenerace, které budou působit preventivně proti ztrátě zájmu o pohyb / sport.


– V dětské věku je nejdůležitější všeobecná pohybová průprava, kdy si dítě vyzkouší rozsáhlou paletu pohybových aktivit a sportů, díky tomu předejde frustraci, nudě, jednostrannému přetěžování a lépe se připraví na pozdější sportovní specializaci.


– 33% celosvětových úmrtí je prokazatelně ovlivněno nedostatkem pohybu – nejčastějším důvodem nárůstu obezity je nedostatečný výdej energie (pravidelná pohybová aktivita a organizovaná sportovní činnost), až jako druhé se řadí nekvalitní strava (nedostatek ovoce a zeleniny, fast-food aj.)


Zdravý způsob hubnutí sestává z více kroků:

1. každodenní pohybová aktivita a sport 2. zdravá strava 3. relaxace a regenerace – prevence stresové zátěže 4. lékařská péče a fyzioterapie


Pohybová aktivita a sport pozitivní ovlivňuje:

nadváhu a obezitu zdatnost pracovní výkonnost obratnost – prevence pádů demenci kardiovaskulární onemocnění krevní tlak cukrovku 2. typu osteoporózu imunitní systém pohybovou gramotnost regeneraci po zatížení, úrazech a operacích agresivitu sociálně-patologické jednání


Co si zapamatovat:


– Wellness, pohybová aktivita a sport, zdravá strava je levnější a příjemnější než podstoupení zdravotních zákroků a následná rehabilitace.


– Rozbor tělesného složení tzv. BMI si každý může zjistit na bioimpedační váze (Tanita,InBody) a sami nebo za pomoci nutričního specialisty, lékařů aj může zjistit poměr svalů, tuků a dalších tělesných atributů. Klasická váha nerozlišuje svaly od kostí, tuků, vody v těle a dalších složek těla.

0 zobrazení0 komentářů
bottom of page