top of page

Seberozvoj i sebepéče: 3 výhody psychologie / psychoterapie slovemV tomto článku bych s Vámi chtěla sdílet tři hlavní výhody psychologie / psychoterapie slovem, které jako klientka pociťuji.


Chodit za doktorem se zlomenou rukou je v našem 21. století běžné, ale jít za odborníkem přes duševní zdraví se zavrhuje jako znak slabosti. Je tomu však naopak, někdy je těžší problém řešit než ho ignorovat! Může se zdát, že je lepší nepříjemné pocity a události potlačit a fungovat dál, ale dlouhodobě nemůžeme ve zdraví potlačit, zapomenout nebo odsunout vše, co nás trápí…


Jednou se musíme problému postavit čelem, abychom ho mohli zpracovat a jít dál. A právě psychologie / psychoterapie s tím může pomoci.Sama na individuální psychoterapii slovem k psychologovi chodím a rozhodně se za to nestydím! Ráda Vám řeknu, že to je jedno z nejlepších rozhodnutí v oblasti seberozvoje a sebe péče, které jsem kdy udělala! Mám také výborné zkušenosti s hipoterapií (terapie za pomoci koně) a o něco menší zkušenosti mám s arteterapií (terapie uměním).Předtím než jsem začala využívat psychoterapii s odborníkem jsem od dětství využívala (a někdy stále využívám) následující relaxační metody: malbu a kresbu, kardiovaskulární cvičení a power jógu (intenzivnímu cvičení jsem se nějakou dobu věnovala až moc, což vedlo k prohloubení fyzického a psychického vyčerpání a prožívané stresové zátěže) . Až na nadužívání cvičení u mě všechny zmíněné aktivity vyvolávaly (a stále vyvolávají) uvolňující stav flow.Co jsem řešila nebo ještě někdy řeším u psychologa?

Osahávání od učitele (a mé intenzivní pocity nenávisti a zhnusení když – i po letech – potkám někoho, kdo je danému učiteli podobný), napadení na zastávce autobusu, duševní onemocnění a smutnou minulost mé matky (více zde), duševní zdraví a duševní onemocnění v mé rodině a v mém okolí, zdravé zvládání patologického stresu s Bipolární poruchou, přetrénování a závislost na cvičení a zdravém životním stylu, pandemie a související nezaměstnanost a další věci, které mne trápí nebo mi ztěžují / ztěžovaly život.Jak se liší psychoterapeut, psycholog a psycholog s psychoterapeutickým vzděláním?

Psychologové bez psychoterapeutického vzdělání nebo psychoterapeuti bez psychologického vzdělání poradí zdravým lidem např.: v oblastech vztahů, kariéry, cílů, efektivity, asertivity apod.


Pro lidi s duševním nebo kombinovaným onemocněním typu: poruchy osobnosti, schizofrenie, bipolární afektivní porucha, anorexie, posttraumatická stresová porucha, závislost, obezita aj. je vhodné (často vedle psychiatrie) docházet k vysokoškolsky vzdělanému klinickému psychologovi s psychoterapeutickým vzděláním. Tento typ psychologa na svým klientech často pozná přicházející epizody nemoci nebo potenciálně nebezpečné krizové situace (což někdy může být těžké poznat sám na sobě) přivede k tomu pozornost, bude s nimi pracovat na možnostech zvládání a dle potřeby může doporučit další možnosti odborné péče.


1. Výhody psychologie / psychoterapie slovem:

Můžete mluvit o všem, co Vás trápí – nikdo Vás nesoudí ani Vám nenutí vlastní názor:

– nároky okolí, vlastní očekávání, výchova, komunikace, zvyky, emoce, bolest a její zvládání, bolestné zážitky, minulost, přítomnost, budoucnost – můžete mluvit o všem

– nemusíte (ale můžete mít duševní onemocnění), abyste si mohli najít psychologa / psychoterapeuta


2. Výhody psychologie / psychoterapie slovem:

Můžete mluvit o těžkých věcech, na které většina „běžných“ lidí neví co říct nebo neví jak je řešit:

– zvládání osobnostních rysů, duševních i fyzických chronických onemocněních – u blízkých nebo u sebe (poruchy osobnosti, schizofrenie, bipolární afektivní porucha, deprese, anorexie, bulimie, bigorexie, ortorexie, obezita, schizoafektivní porucha, posttraumatická porucha, rakovina, lupénka, amputace aj.)

– náročné formy komunikace a manipulace: v rodině, práci, v romantickém vztahu..

– smrt v rodině

– náročná práce

– těžké zkušenosti např.: osahávání, znásilnění, náročné rodinné vztahy aj.

– krize a tragické události např.: masová střelba, terorismus, přepadení, přírodní katastrofa, zdravotní /sociální / finanční krize aj.

– silné emoce: agrese obrácená k sobě / k ostatním, obavy, touhy aj.

– stres v jakékoli formě – např.: perfekcionismus, nedostatečný pocit vlastní hodnoty, PTSD – znovuprožívání minulosti – situace: kdy Vám minulé zkušenosti brání v normálním fungování v podobných situacích v přítomnosti – silné emoce z prožité situace se vynoří v přítomnosti a těžko se ovládají nebo to ani nejde aj.

– nezdravé copingové strategie: přejídání, nadměrné cvičení, alkoholismus, drogy, sebepoškozování a myšlenky na sebevraždu, pokusy o sebevraždu aj.


3. Výhody psychologie / psychoterapie slovem:

Můžete uzavřít neuzavřené:


Pokud jste něco dostatečně neprožili (spíše jste pocity utlumili, protože třeba byly moc bolestivé) může se stát a stává se to často, že budete téměř celou hodinu brečet – protože si to dovolíte a neudělali jste to dříve. Bude to vyčerpávající, ale zároveň velice odlehčující a uvolňující.Nemůžu říct, že by mi někdy psychoterapie vyvolala stav flow jako na začátku uvedené relaxační techniky, jde spíše o psychické uvolnění, lepší zvládání silných emocí, uzavření dané situace a posunutí se kupředu.Mluvením o prožitých věcech a situacích, které jste v minulosti zpracovali potlačením vlastních emocí a citů se zbavíte napětí, které ještě stále můžete cítit nebo to ve Vás může zpětně vyvolávat. Obzvlášť je-li ve Vašem životě spouštěč, který danou situaci nebo emoce připomene.


Výhody psychologie / psychoterapie jsou značné a velice ráda bych Vás popostrčila k tomu psychologii / psychoterapii vyzkoušet na vlastní kůži – obzvlášť pokud máte duševní nebo jiné chronické onemocnění nebo jste / jste byli obětí emočně nebo fyzicky násilného činu. Možná to bude chvíli ve veřejném sektoru trvat, než najdete volné místo a možná napoprvé nenarazíte na sympatického terapeuta, ale i tak si myslím, že se každému z nás práce sama na sobě vyplatí.Je to opravdu intenzivně odlehčující zážitek.Více informací o vědecky podložených účincích psychologie a psychoterapie na lidské chování a neuroplasticitu mozku (schopnost mozku se rozvíjet po celý život) najdete v mé Absolventské práci na téma: zvládání patologického stresu a deprese medical-wellness přístupy.

Z pražských center zaměřených na duševní zdraví bych Vám doporučila následující:


Krizové centrum Bohnice Ambicare Eset Fokus NUDZ Centrum duševního zdraví (CDZ)

Výše zmíněná centra často nabízejí ambulantní poradenství i psychologickou, psychoterapeutickou a psychiatrickou léčbu a další doplňkové terapie a služby – kontakty na ně najdete v tomto článku: Krize a jak ji řešit – kontakty na odborníky.

Comments


bottom of page