top of page

Pro koho je určená zdravotní tělesná výchova (zdravotně-kompenzační cvičení)? ZTV vs. jóga a pilates

Jako instruktorka ZTV (zdravotní tělesné výchovy - ve fitness a wellness studiích často nese název zdravá záda nebo zdravotně-kompenzační cvičení) se často setkávám s tím, že veřejnosti je ZTV daleko méně známé než například jóga nebo pilates. Což je škoda, protože zcela určitě do kategorie cvičení typu mind&body patří. Tímto článkem bych s Vámi chtěla sdílet málo známé informace o zdravotní tělesné výchově: její vznik (věděli jste, že vychází z fyzioterapie?), její cílové skupiny aj.Co odlišuje ZTV od ostatních skupinových lekcí? ZTV se hodí pro mnohé z Vás, kteří (kvůli větší popularitě cvičí pilates nebo jógu), už kvůli důkladnějšími vzdělání instruktorů. ZTV kombinuje znalosti z různých pohybových přístupů (fitness, jóga, pilates aj.) s poznatky z fyzioterapie, anatomie, biochemie, psychologie a regenerace.


Zaměřuje se hlavně, ale ne výlučně na chronická onemocnění mezi které se řadí např.: bolest zad, cukrovka, vysoký krevní tlak, epilepsie, astma, hypertenze, neurózy, deprese aj. Může navazovat po fyzioterapii a léčebné tělesné výchově nebo může fungovat samo o sobě.


Stručná historie Zdravotní Tělesné Výchovy:


Myšlenka rozvoje člověka v harmonii, která se rozvíjela už ve Starověké Číně (cvičení Tuina), Indii (Jóga), Řecku (Kalokagathia) zaujala už J.A. Komenského. Jehož myšlenky následovaly zakladatelé Sokola Tyrš a Fugner, mezi další slavná jména v souvislosti s rozvojem zdravotní tělesná výchovy patří Jan Spott, který sepsal Nástin tělocviku léčitelského a v roce 1842 založil první Léčebný ústav pro zdravotně oslabené.


V roce 1913 vznikl Jedličkův ústav a začaly vznikat další rehabilitačně-ortopedické ústavy. Toto všechno vedlo k rozvoji dobrovolné zdravotní tělesné výchovy, která byla v roce 1982 zařazena do školského vzdělávacího systému a měla se tak věnovat zdravotně oslabeným žákům a tvořit protiklad k běžné, na výkon zaměřené tělesné výchově. Instruktorský kurz ZTV v ČR trvá 150 hod, vyučují ho vysokoškolsky vzdělaní fyzioterapeuté a je akreditovaný MŠMT.


Osobně jsem zdravotní tělesnou výchovu neměla ani na základní nebo střední škole. Setkala jsem se s ní poprvé na VOŠ, kde jsem studovala obor wellness-balneo. Přijde mi škoda, že je tak opomíjená, protože podle mne má toho co nabídnout. Sama ji na základě dalšího vzdělávání a vlastní zkušenosti obohacuji o vybrané metody z pilates, jógy, automasáže a vnáším tak do ní moderní a zábavné prvky.

Cíle Zdravotní Tělesné Výchovy:


Prevence a kompenzace stávajících oslabení, funkčních poruch a stavů mezi které se řadí:

- korekce držení těla a odstranění zakořeněných návyků - vytvoření správných pohybových stereotypů - prevence vzniku svalové nerovnováhy - snížení a odstranění svalového napětí - udržení nebo zvýšení pohyblivosti páteře a kloubů - prevence zranění pohybového systému - prevence bolestí páteře a kloubů - obnovení kloubní stability - zkvalitnění dýchacího stereotypu - zlepšení kvality života


K tomu všemu patří i vzdělávání v oblasti pozitivního ovlivnění konkrétního oslabení. Vytváří pozitivní vztah ke zdravému životnímu stylu a pravidelné pohybové aktivitě. Výše zmíněným se v účastnících klientech vytváří pocit sebedůvěry, vlastní síly a zodpovědnosti za sebe sama. Zdravotní tělesná výchova může stačit sama o sobě, ale také může zdravotně oslabeného účastníka navrátit do takové fáze, kdy se bude moci ve zdraví věnovat mnoha veřejně dostupným lekcí ve wellness a fitness centrech.


Pro koho je určena Zdravotní Tělesná Výchova:


V rámci prevence: obvykle následuje po fyzioterapii nebo LTV (léčebné tělesné výchově) vedené fyzioterapeutem

- při sedavém způsobu života - při jednostranném či nadměrném sportovním zatížení - při rekonvalescenci např. po úrazu, dlouhodobé nemoci - při vyšším věku

V rámci kompenzace: - při zdravotním oslabení - trvalé i dočasné odchylky tělesného vývoje nebo zdravotního stavu s následujícími diagnózami:


1. Oslabení hybného systému: Oslabení trupu (bolesti zad): kyfózy, lordózy, skoliózy, vertebrogenní poruchy, poúrazové a pooperační stavy

Oslabenní dolních končetin: dětská obrna, vrozená luxace kyčelních kloubů, parézy a jiné deformity, poúrazové a pooperační stavy, ploché nohy

Oslabení horních končetin: poúrazové a pooperační stavy, dětská obrna a parézy


2. Oslabení nervová a neuropsychická: Psychická onemocnění: neurózy, deprese, bipolární afektivní porucha aj.

Nervová oslabení: zánětlivé stavy, mozkové nádory a stavy po operacích, záchvatovité stavy, stavy po mozkových příhodách) neuropsychická oslabení LMD (epilepsie)

Mentální oslabení:


3. Oslabení respirační: bronchitidy, astma bronchiale, stopy po zápalu plic


4. Oslabení kardiovaskulární: srdeční vady a stavy po operacíh, ortostatický syndrom, hypertenze, ICHS, stavy po IM


5. Oslabení metabolická a endokrinní: obezita, diabetes 1. a 2. typu, endokrinní poruchy


6. Oslabení gastrointestinální: funkční poruchy, organické poruchy


7. Oslabení gynekologická: gravidita a šestinedělí, poruchy menstruačního cyklu, zánětlivé stavy, stavy po operacích, klimakterium


8. Oslabení smyslová: poruchy sluchu, poruchy řeči, poruchy zraku (šeroslepost, barvoslepost, zbytky zraku)


9. Starší věk: osteoporóza, artróza, oslabení smyslů, poruchy srdečního rytmuPomůcky, které při cvičení ráda používám:

Overball, gymball, bosu, flowin, jógové bloky a pásy, jógové bolstery, relaxační polštářky, pěnový válec, tenisové a pěnové míče, ježky a další.Co si vzít sebou na první lekci?

Potvrzení / doporučení od lékaře, protože Vás instruktor jinak může odmítnout. Přeci jen jde závažná onemocnění. Pokud chcete vlastní podložku na cvičení, dále pak ponožky nebo můžete cvičit na boso. V botách se necvičí. Pohodlné oblečení (které byste si normálně vzali na jakoukoli jinou mind&body lekci) a vodu. Případně léky, pokud nějaké berete a mohli byste je potřebovat.
Jaké oblasti ZTV nejvíce zajímají mne a jak obohacuji své lekce / workshopy:


1. Oslabení nervová a neuropsychická: Psychická onemocnění: neurózy, deprese, bipolární afektivní porucha aj. 2. Zvládání patologického stresu 3. Sedavý způsob života / jednostranné zatížení a související oslabení trupu (bolesti zad): svalové dysbalance, vertebrogenní poruchy (omezená pohyblivost, tenze svalů), kyfózy, lordózy, skoliózy, poúrazové a pooperační stavy 5. nadváha a obezita

Do svých lekcí mimo zdravotního cvičení inspirované pilates a jógou přináším možnosti automasáže za využití pomůcek nebo v páru přes oblečení, kladu důraz na relaxaci a práci s dechem.
Pokud máte zájem o spolupráci se mnou rezervujte si svou lekci v kalendáři nebo mi napiste na empatickedoteky@email.cz s předmětem ZTV.

5 zobrazení0 komentářů
bottom of page