top of page

Chybějící wellness povinná četba na ZŠ a SŠ – návrh diplomované Wellness specialistkyŠkola by nás údajně měla připravit na život, ale život se neskládá jen z matematiky, fyziky, českého jazyka, historie a dalších předmětů. Osobně si myslím, že nás současný systém vzdělávání nedostatečně připravuje na život absolventa a zodpovědného dospělého. Život přeci jen je hlavně o mezilidských vztazích, emocích, pozitivním i patologickém stresu a vším mezi tím. A na to je klasická výuka krátká.Zdravý životní styl a možnosti zvládání patologického stresu a krizových situací se v mém dětství neprobíraly a stále se na základních a středních školách neprobírají. A to bych jako Wellness specialistka ráda změnila. Tato wellness povinná četba / wellness výukové materiály na ZŠ a SŠ by mohla být dobrým začátkem výuky, která se alespoň pokusí studenty připravit na opravdový život a jeho zvládání.Zvládáním je zde myšlena schopnost jedince zachovat si duševního a fyzického zdraví při patologické stresové zátěži (nepřehledné a komplikované vztahy v rodině / práci, příprava na důležitou zkoušku / pracovní výzvu, nemožnost najít práci, vyhazov, nespokojenost v práci, úmrtí v rodině aj.). Potenciálně by tak načerpané znalosti mohly přispět ke snížení využívání patologických copingových strategií v zátěžových situacích a vzniku fyzické a psychické závislosti v dospívání a dospělosti: cigarety, alkohol, drogy aj.


Můj názor navazuje na mé studium VOŠ oboru wellness-balneo, kdy jsem se ve své Absolventské práci věnovala vytvoření Antistresového medical-wellness programu, který by se dal použít i do středních škol a svou kombinací přístupů (teorie a praxe) by žáky dostatečně připravil na další život – dal by jim do rukou wellness nástroje, které by na sebe v rámci udržení zdravého životního stylu a duševního zdraví mohli kdykoli aplikovat. Absolventskou práci najdete v rubrice E-kniha.


Wellness povinná četba doprovázející klasickou výuku by mohla pozitivně ovlivnit duševní a fyzické zdraví budoucích generací. Nevidím to jako suplování rodiny a výchovy rodiči, ale jako její doplněk. Vidím to jako společný tzv. wellness základ, který děti / studenty seznámí se základními myšlenkami a metodami zdravého životního stylu a wellness, které by se k nim jinak třeba nemusely dostat. Tzv. se jim rozšíří obzory.Vsadím se, že každý z nás si dokáže vybavit, co ve škole četl – co z toho bylo těžké, zajímavé nebo zbytečné. To důležité je, že si to vybavíme. Je myslím jasné, že nikomu z nás při přípravě na náročnou pracovní schůzku / pří řešení komplikovaných pracovních vztahů nebo při bolestech zad nepomohlo to, že jsme ve škole četli Babičku.. Proto mi tato wellness povinná četba přijde tak důležitá! Mohla by sloužit jako prevence a tzv. opravdová škola života tzv. life skills training.Myslím si, že je potřeba děti a mladé dospělé vystavovat kvalitním informacím ze světa wellness / zdravého životního stylu, co nejvíce to jde – protože patologické stresové zátěže a patologických vlivů ve formě přejídání, alkoholu a drog je ve školách a v následujícím životě více než dost.

Následující populárně naučné knihy, dle mého názoru užitečností předčí některé (možná i většinu) titulů v současném seznamu povinné četby k maturitě. Svým širokým záběrem v oblasti wellness / zdravého životního stylu by mohly být i výbornými výukovými materiály do hodin tělesné výchovy, knižních, divadelních a rétorických klubů, hodin vaření, rodinné výchovy a do samostatných hodin wellness / zdravého životního stylu. Takové hodiny (ať už na ZŠ, SŠ nebo i mimoškolních kulturních zařízeních) bych osobně jako diplomovaná Wellness specialistka ráda vedla.Pokud by tyto knihy byly v seznamu povinné četby k maturitě, tak bych jako užitečnější přístup zkoušení viděla i zaměření se na obsah knihy a pochopení textu. Vedle klasické zkoušky složené z českého jazyka (větné skladby apod.) bych u těchto knih zkoušku rozšířila i otázky odhalující pochopení hlavních myšlenek dané knihy a jejich individuální interpretaci studentem.Chybějící wellness výukové materiály / povinná četba na ZŠ a SŠ – návrh diplomované Wellness specialistky Sylvie:Proč spíme – Matthew Walker PhD.


Jak se učíme – Benedict Carey


Myšlenkové mapy – Tony Buzan, Barry Buzan


Empatická a asertivní komunikace – Mgr. Olga Lošťáková, M.A.,DiS.


Nenásilná komunikace – Marshall Rosenberg, Ph.D.


Jak lépe zvládat nepříjemné situace a konflikty – Melanie Greenbergová PhD.


Malý rádce v hádce – Řešení rodinných konfliktů srdcem a rozumem – Stephanie Schneider


Hlavu vzhůru – Okamžitá pomoc (do kapsy) při stresu, vzteku a špatné náladě – Dr. Med. Claudia Croos- Muller


8 klíčů k duševnímu zdraví pomocí cvičení – Dr. Christina G Hibbert


Nastavení mysli – Carol Dwecková Ph.D.


Houževnatost – Angela Lee Duckworth Ph.D.


Odpočinkem k úspěchu – Dr. Matthew Edlund


Cítit se dobře – Jak se dostat z pasti ničivých myšlenek – David D. Burns, M.D.


Když na ničem nezáleží – Rádce pro dospívající s depresí a poruchami nálady – Beverly Cobain, registrovaná psychiatrická sestra


Jak jednoduše meditovat každý den – Eric Harrison


Cukr – náš zabiják – Dr. Robert H. Lustig


Obézní planeta – Dr. David Lewis, Dr. Margaret Leitchová


Tipy do hodin tělesné výchovy:


Core trénink – Posilování středu těla – Alexander Hoheneder, Thomas Munch

Automasáže – Účinné a jednoduché techniky masáží vlastního tělo – Enrico Corsi

Cviky, které léčí – Dr. Jean Drouin, Denis Pedneault, Roberto Poirier

Cvičení pro zdravá záda – anatomie – Dr. Philip StrianoVýše uvedená wellness povinná četba představuje to nejdůležitější z wellness a zdravého životního stylu. Považuji ji za základ, který by měl být dopřán každému mladému člověku na světě.

Comments


bottom of page